ข่าวและประชาสัมพันธ์
2019-04-10   | ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin hydrochloride 500 mg ขนาดบรรจุ/กล่อง 50x10’s จำนวน 4,800 กล่อง
2019-04-10   | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Salmeterol xinafoate/Fluticasone propionate Accuhaler (50/500 mcg/dose) 60 dose จำนวน 1,000 กล่อง
2019-04-10   | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin aspart 30%/ Insulin aspart protamine 70% 300 iu/3 ml, penfill inj ขนาดบรรจุ/กล่อง 5’s x 3 ml จำนวน 600 กล่อง
2019-04-10   | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride injection 1,000 ml จำนวน 18,000 ขวด
2019-04-02   | แจ้ง บริษัท,ห้าง,ร้าน ทุกราย
2019-04-02   | โรงพยาบาลสุวรรณภูมิขอแจ้งเจ้าหนี้การค้าทุกบริษัท, ห้าง,ร้าน เข้ามาเก็บเงินได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2019-03-26   | ระเบียบโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2561
2019-03-26   | คู่มือการกำหนดอายุการเก็บเอกสารและการทำลาย
2018-11-20   | ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดโดยวิธิขายทอดอตลาด ของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ