Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111
                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้

Link :

ไฟล์ที่แนบมา : Image_00086.pdf ,

Post : 2019-06-26