ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และบุคลากรมีความสุข

    ข่าวและประชาสัมพันธ์
28/12/2560
การจำหน่ายสิ่งก่อสร้างเก่าชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด 
31/10/2560
มาตรการประหยัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
29/08/2560
บัญชีรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง สบรส.  
29/08/2560
บัญชีรายการมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ 2560 
29/08/2560
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 2560 
01/03/2560
การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
24/06/2558
กำชับการเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติด 
19/05/2558
บัญชีรายการสิ่งก่อสร้าง - ครุภัณฑ์ ในระบบของ สบรส. (21 ม.ค. 2558) update 
25/12/2557
ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด 


     การรับสมัครงาน
23/02/2561
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และนักประชาสัมพันธ์ 
10/01/2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
09/01/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
27/12/2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก 
26/12/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก 
25/12/2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
07/12/2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก 
30/11/2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
29/11/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
24/11/2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน)      การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด


     เจ้าหนี้การค้า
22/02/2561
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิแจ้งเจ้าหนี้การค้าให้มาเก็บเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 


เลขที่ 530 หมู่ 20 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45130 โทร. 043-581323
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ Copyright ? 2010 All rights Reserved. Powered by IT Center Suwannaphum Hospital. Copyright © 2011 - All Rights Reserved
-