ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และบุคลากรมีความสุข

    ข่าวและประชาสัมพันธ์
25/03/2562
ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2562 
13/02/2562
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 
28/11/2561
ระเบียบโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2561 
24/08/2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสหกรณ์โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 
15/08/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพื่อมาจำหน่ายสินค้าในร้านค้าสหกรณ์  
24/07/2561
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อมาจำหน่ายสินค้าในร้านค้าสหกรณ์ 
12/07/2561
คู่มือการกำหนดอายุการเก็บเอกสารและการทำลาย 
11/07/2561
ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก 
09/07/2561
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดโดยวิธิขายทอดอตลาด ของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 
09/07/2561
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดโดยวิธิขายทอดอตลาด ของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 
02/07/2561
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดโดยวิธิขายทอดอตลาด ของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 
13/03/2561
ขออนุญาตตอบข้อร้องเรียน 
26/02/2561
ขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 ขึ้นเว็บไซต์ 
23/03/2561
ขออนุญาตนำวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 ขึ้นเว็บไซต์ 
15/03/2561
ขออนุญาตนำผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2560 ขึ้นเว็บไซต์ 
30/05/2561
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบเดือน ต.ค.60-เม.ย.61 
03/05/2561
การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน 
05/03/2561
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
09/03/2561
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
06/02/2561
สรุปประชุมการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และวินัยข้าราชการ ประจำปี 2561 
19/03/2561
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
06/02/2561
กำหนดการประชุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
15/01/2561
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 
15/01/2561
คำสั่งโรงพยาบาลสุวรรณภูมิแต่งตั้งทีมประสานสัมพันธ์ 
28/02/2561
รายงานผลการคัดกรองโรคเบาหวานแยกรายหมู่บ้าน ตำบลสระคู ปี2561  


     การรับสมัครงาน
9/04/2562
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพและพนักงานขับรถยนต์ 
25/03/2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
22/03/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
18/03/2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก 
15/03/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก และพนักงานขับรถยนต์  
6/03/2562
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
26/02/2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพและนักเทคนิคการแพทย์ 
26/02/2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพและนักเทคนิคการแพทย์ 
25/02/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
21/02/2562
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก และพนักงานขับรถยนต์      การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด


     เจ้าหนี้การค้า
26/03/2562
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ขอแจ้งเจ้าหนี้การค้าทุกบริษัท เข้ามาเก็บเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 


เลขที่ 530 หมู่ 20 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45130 โทร. 043-581323
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ Copyright ? 2010 All rights Reserved. Powered by IT Center Suwannaphum Hospital. Copyright © 2011 - All Rights Reserved
-