ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และบุคลากรมีความสุข

    ข่าวและประชาสัมพันธ์
05/06/2562
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล 
25/03/2562
ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2562 
13/02/2562
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 
28/11/2561
ระเบียบโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2561 
24/08/2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสหกรณ์โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 
15/08/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพื่อมาจำหน่ายสินค้าในร้านค้าสหกรณ์  
24/07/2561
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อมาจำหน่ายสินค้าในร้านค้าสหกรณ์ 
12/07/2561
คู่มือการกำหนดอายุการเก็บเอกสารและการทำลาย 
11/07/2561
ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก 
09/07/2561
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดโดยวิธิขายทอดอตลาด ของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 


     การรับสมัครงาน
11/06/2562
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้และนักเทคนิคการแพทย์ 
7/06/2562
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา 
05/06/2562
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล  
28/05/2562
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  
27/05/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
22/05/2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 
21/05/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 
14/05/2562
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 4 อัตรา 
03/05/2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
02/05/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และพนักงานขับรถยนต์      การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด


     เจ้าหนี้การค้า
22/04/2562
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ขอแจ้งเจ้าหนี้การค้าทุกบริษัท เข้ามาเก็บเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 


เลขที่ 530 หมู่ 20 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45130 โทร. 043-581323
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ Copyright ? 2010 All rights Reserved. Powered by IT Center Suwannaphum Hospital. Copyright © 2011 - All Rights Reserved
-