ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และบุคลากรมีความสุข

    ข่าวและประชาสัมพันธ์
03/05/2561
การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน 
05/03/2561
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
09/03/2561
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
04/05/2561
รายงานการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
06/02/2561
สรุปประชุมการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และวินัยข้าราชการ ประจำปี 2561 
19/03/2561
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
06/02/2561
กำหนดการประชุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
15/01/2561
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 
15/01/2561
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามทุจริต 
15/01/2561
คำสั่งโรงพยาบาลสุวรรณภูมิแต่งตั้งทีมประสานสัมพันธ์ 
28/02/2561
รายงานผลการคัดกรองโรคเบาหวานแยกรายหมู่บ้าน ตำบลสระคู ปี2561  
28/02/2561
รายงานผลการคัดกรองความดันโลหิตสูงแยกรายหมู่บ้าน ตำบลสระคู ปี2561 
10/04/2561
บทความงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาล ในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 
15/01/2561
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 2561 
27/03/2561
มาตรการประหยัดพลังงาน โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 
27/03/2561
นโยบาลการดำเนินงาน Green and Clean Hospital  
23/03/2561
แผงผังการบริหาร โรงพยาบาลสุวรรรภูมิ  
16/03/2561
นโยบายการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2561 
15/01/2561
รูปกิจกรรมการดำเนินงานโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประจำปี 2561  
28/12/2560
การจำหน่ายสิ่งก่อสร้างเก่าชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด 
31/10/2560
มาตรการประหยัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
20/10/2560
แนวทางการดำเนินการคัดกรองและบันทึกข้อมูลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประจำปี 2561 
20/10/2560
หนังสือขอความร่วมมือโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประจำปี 2561  
20/10/2560
หนังสือประชาสัมพันธ์ โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประจำปี 2561 
16/10/2560
แนวทางการปฎิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 


     การรับสมัครงาน
18/06/2561
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา 
06/06/2561
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 
28/05/2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
25/05/2561
ประกาศยกเลิกการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
24/05/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
15/05/2561
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
30/04/2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประกอบอาหาร และ ลูกมือช่าง 
26/04/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประกอบอาหาร และลูกมือช่าง  
27/12/2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก 
24/04/2561
ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด


     เจ้าหนี้การค้า
20/06/2561
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิของแจ้งเจ้าหนี้การค้าทุกบริษัทเข้ามาเก็บเงินได้ตั้งแต่บัดนี้ 


เลขที่ 530 หมู่ 20 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45130 โทร. 043-581323
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ Copyright ? 2010 All rights Reserved. Powered by IT Center Suwannaphum Hospital. Copyright © 2011 - All Rights Reserved
-