ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และบุคลากรมีความสุข


     ประกาศราคากลาง
08/05/2561
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างลานจอดรถ 
01/02/2561
ราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด  
01/02/2561
ราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs  
23/03/2561
ประกาศราคากลางเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์  
29/01/2561
ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ยา RABIES 1000 vial 
24/01/2561
ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ยา RABIES 800 vial 
3/10/2560
ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ยา RABIES Vaccine 
03/09/2560
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ 
03/03/2560
ประกาศราคากลางยูนิตทำฟัน 
02/06/2560
ประกาศ ราคากลางเครื่องวัดออกซิเจนชนิดพกพา 
ดูทั้งหมด


เลขที่ 530 หมู่ 20 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45130 โทร. 043-581323
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ Copyright ? 2010 All rights Reserved. Powered by IT Center Suwannaphum Hospital. Copyright © 2011 - All Rights Reserved
-