ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และบุคลากรมีความสุข


     ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
07/03/2562
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Salmeterol xinafoate/Fluticasone propionate Accuhaler (50/500 mcg/dose) 60 dose จำนวน 1,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
07/03/2562
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin aspart 30%/ Insulin aspart protamine 70% 300 iu/3 ml, penfill inj ขนาดบรรจุ/กล่อง 5s x 3 ml จำนวน 600 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
07/03/2562
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin hydrochloride 500 mg ขนาดบรรจุ/กล่อง 50x10s จำนวน 4,800 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
07/03/2562
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride injection 1,000 ml จำนวน 18,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
24/01/2562
ประกาศประกวดราคาซื้อ หลอด LED จำนวน ๔,๐๘๓ หลอด พร้อมติดตั้ง 
21/01/2562
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Hydralazine hydrochloride 50 mg ขนาดบรรจุ/กล่อง 50x10s จำนวน 1,200 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
21/01/2562
ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน ๑ เครื่อง 
21/01/2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Hydralazine hydrochloride 50 mg ขนาดบรรจุ/กล่อง 50x10s จำนวน 1,200 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
18/01/2562
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Hydralazine hydrochloride 50 mg ขนาดบรรจุ/กล่อง 50x10s จำนวน 1,200 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
18/01/2562
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietin alpha 4,000 IU for injection, 1 vial จำนวน 2,100 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ดูทั้งหมด


เลขที่ 530 หมู่ 20 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45130 โทร. 043-581323
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ Copyright ? 2010 All rights Reserved. Powered by IT Center Suwannaphum Hospital. Copyright © 2011 - All Rights Reserved
-