การจัดซื้อจัดจ้าง
16/11/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 
3/10/2560
ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ยา RABIES Vaccine 
20/09/2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2560 
11/09/2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2560 
11/09/2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2560 
11/09/2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2560 
11/09/2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2560 
11/09/2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2560 
11/09/2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2560 
11/09/2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2559 
11/09/2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2559 
11/09/2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2559 
03/09/2560
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ 
05/09/2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2560 
29/08/2560
บัญชีรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง สบรส.  
29/08/2560
บัญชีรายการมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ 2560 
29/08/2560
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 2560 
02/08/2560
ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจทางโลหิต (CBC) ชนิดเครื่องอัตโนมัติ 
31/07/2560
ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 
20/07/2560
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) ชนิดเครื่องอัตโนมัติ  
19/07/2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) ชนิดเครื่องอัตโนมัติ โดยวิธีสอบราคา 
14/07/2560
ประกาศสอบราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 
11/07/2560
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) ชนิดเครื่องอัตโนมัติ 
23/06/2560
ประกาศผู้ชนะสอบราคาเวชภัณฑ์ยา Salmeterol/Fluticasone Accuhaler 50/250 mcg/dose 60 Doses  
10/02/2560
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 
25/03/2560
แผนการจัดซื้อ (เงินบำรุง) ปี 2560  
02/06/2560
ประกาศผู้ชนะ สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin 70/30,300IU/3 ml. penfill injection  
03/03/2560
ประกาศราคากลางยูนิตทำฟัน 
02/06/2560
ประกาศ ราคากลางเครื่องวัดออกซิเจนชนิดพกพา 
03/03/2560
ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันอัตโนมัติสำหรับทารกแรกคลอด 
03/03/2560
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ 
03/03/2560
ประกาศราคากลางเครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด 
31/01/2560
ประกาศ ราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดไปเฟสิค 
02/06/2560
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ตู้ปลอดเชื้อขนาด 2 ฟุต 
03/03/2560
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย 
30/05/2560
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Salmeterol/Fluticasone Accuhaler 50/250 mcg/dose 60 Doses  
19/05/2560
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin 70/30,300IU/3 ml. penfill injection  
05/05/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจ 
19/04/2560
ประกาศสอบราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกก 
10/04/2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fenofibrate 200 mg micronized  
25/03/2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2560 
11/03/2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2560 
27/03/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตน์ พร้อมติดตั้ง ด 
27/03/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล 
23/03/2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอรืออ 
17/02/2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ปี 2560 ไตรมาส 1 
17/03/2560
ประกาศชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไ 
16/03/2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin 70/30,300 IU/3 cc,penfill Inj 
13/03/2560
ประกาศสอบเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ยา Fenofibrate 200 mg micronized จำนวน 290,000 capsules 
13/03/2560
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาInsulin 70/30,300 IU3 cc,penfill Inj  
13/03/2560
ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เครื่อง  
06/03/2560
ประกาศสอบราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกกว 
27/02/2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin 70/30,300 IU/3 cc,penfill Inj 
21/02/2560
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตน์ พร้ 
16/02/2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล โดยวิธีสอบราคา 
09/02/2560
ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เครื่อง  
08/02/2560
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาInsulin 70/30,300 IU3 cc,penfill Inj  
08/02/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็ก (Neonatal lncubator) 
30/01/2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fenofibrate 200 mg micronized 
20/01/2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็ก(Neonatal lncubator) 
12/01/2560
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาFenofibrate 200 mg micronize 
08/12/2559
ประกาศโรงพยาบาลสุวรรณภูมิประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยรวม ๒ ชั้น ๔ 
29/11/2559
ประกาศชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่และรูปแบบรายละเอียดจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั 
14/11/2559
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยรวม 2 ชั้น 4 คูหา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bi 
11/11/2559
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยรวม 2 ชั้น 4คูหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์  
28/10/2559
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยรวม 2 ชั้น 4 คูหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ 
05/10/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อาคารจอดรถพยาบาลฉุกเฉิน 
16/09/2559
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถพยาบาลฉุกเฉิน 
10/08/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ส่วนต่อเติมทางเข้าจอดเทียบรถอาค 
19/08/2559
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยสุขภาพประจำปี 2559  
05/08/2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ 
26/07/2559
ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างต่อเติมทางเข้าจอดเทียบรถอาคารตึกผู้ป่วยนอก 5 ชั้น 
22/04/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ย 
29/03/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ 
01/04/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้อบเด็ก (Neonatal Incubator) จำนวน 2 เครื่อง  
01/04/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Patient Monitor) จำนวน 1 
01/04/2559
ประกาศยกเลิกสอบราคา เวชภัณฑ์ยา Erythropoietin 4000 iu จำนวน 3,500 vial 
01/04/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกระบบวีดีทัศน์ พร้อมอุปกรณ์ในการตรวจรักษา  
31/03/2559
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง แบบดับเ 
25/03/2559
ประกาศเลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา 
18/03/2559
ประก่ศสอนราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Patient Monitor) จำนวน 10 เครื 
18/03/2559
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็ก (Neonatal Incubator) จำนวน 2 เครื่อง 
18/03/2559
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกระบบวีดีทัศน์ พร้อมอุปกรณ์ในการตรวจรักษ 
16/03/2559
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์ระหว่าง 
14/03/2559
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ 
10/03/2559
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietin 4000 iu จำนวน 3,500 vial 
29/01/2559
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาFenofibrate 200 mg micronized จำนวน 250,000 capsules+Salmeterol/Fluticasone Ac 
27/01/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin 70/30,300 IU/3 cc,penfill Inj จำนวน 4,0 
13/01/2559
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin 70/30,300 IU/3 cc,penfill Inj ขนาดบรรจุ 5x3 cc.จำนวน 4,000 กล่อง 
18/12/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล 
18/12/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล 
01/12/2558
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล 
19/06/2558
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(รถตู้)พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธี 
12/06/2558
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำ 
26/05/2558
ประกาศสอบราคาซื้อคุรภัณฑ์การแพทย์ เตียงฟาวเลอร์ 3 ไก จำนวน 27 เตียง 
19/05/2558
บัญชีรายการสิ่งก่อสร้าง - ครุภัณฑ์ ในระบบของ สบรส. (21 ม.ค. 2558) update 
08/04/2558
ประกาศสอบราคาซื้อคุรภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด 2 เฟส จำนวน 2 เครื่อง 
31/03/2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 
25/03/2558
ประกาศสอบราคางานก่อสร้างระบบท่อจ่ายก๊าซออกซิเจน ตึกผู้ป่วยในเด็ก 
12/03/2558
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
11/03/2558
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 รายการ 
24/02/2558
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำ 
23/02/2558
สอบราคางานก่อสร้างระบบท่อจ่ายก๊าสออกซิเจนและไนตรัสออกไซด์ อาคาร OPD 5 ชั้น 
19/02/2558
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) ANTRABIES SERUM 1,000/5ML InJECTION จำนวน 880 Vial 
17/02/2558
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ 
16/02/2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอ 
05/02/2558
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) Insulin 70/30 penfill inj จำนวน 16,315 Vials 
02/02/2558
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ ยา Salmeterol/Fluticasone Accuhaler 50/250 mcg/dose 60 dose 
27/01/2558
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 
07/01/2558
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ยา Rabies Vaccine 0.5 ml injection จำนวน 2570 Vial 
06/01/2558
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ 
29/12/2557
ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 
25/12/2557
ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด 
11/12/2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิดพร้อ 
11/12/2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวัดสารบิลิรูบินในเด็กแรกเกิด 1 เครื่อง 
02/12/2557
ประสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 
02/12/2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง 
14/11/2557
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล 
16/10/2557
สอบราคาจ้างเหมาวินัืจฉัยสุขภาพประจำปี 2558 
15/10/2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้สำหรับรักษาเด็กอาการตัว